ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Zaprawa Tynkarska Górażdże

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Zaprawa Tynkarska Górażdże

Zaprawa Tynkarska Górażdże

Przeznaczenie:
Zaprawa Tynkarska Górażdże jest zaprawą cementowo-wapienną klasy CS II, przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych. Podłożami dla zaprawy mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich. Nadaje się zarówno do wykonywania tynków jedno- jak i wielowarstwowych.

Właściwości:
Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Mrozo- i wodoodporna.

Dane techniczne:

Klasyfikacja zaprawy wg EN 998-1 - Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP

Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: CS II   1,5–5,0 MPa

Maksymalna średnica kruszywa: 1,25 mm

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 4 litry/25 kg

Minimalna grubość warstwy: 8 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia  +20°C): ok. 3 godzin

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska”. 

Dokumenty dotyczące Zaprawy Tynkarskiej Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja właściwości użytkowych

PDF.pdf

Karta techniczna

 PDF.pdf

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

 PDF.pdf