ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement MULTI 32,5

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement MULTI 32,5

Cement MULTI 32,5


MULTI 32,5 to cement o bardzo wielu zastosowaniach. W okresie wiosenno - letnim idealnie nadaje się do wszystkich prac budowlanych. Można z niego wykonywać beton przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. To cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. „chudych betonów”. To nieodzowne spoiwo do drobnych prac remontowych i naprawczych w Twoim domu.

Zalecane kierunki stosowania

·          produkcja betonu zwykłego klas C 8/10 do C 30/37

·          wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów, tarasów,
      ścian oporowych

·          wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie
      (płyty pod obornik, zbiorniki na szambo)

·          produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczki betonowe, pustaki ścienne i
      stropowe)

·          produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej

·          stabilizacja gruntów

·          chudy beton na podbudowy

·          posypki pod nawierzchnie z kostki brukowej

·          produkcja zapraw murarskich i tynkarskich


Efekty stosowania cementu MULTI 32,5

·          bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych

·          długi okres zachowania konsystencji zapraw i mieszanek betonowych

·          wolne wydzielanie ciepła hydratacji (LH)

·          umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości zapraw i betonów

·          wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną

·          niski skurczDokumenty dotyczące cementu MULTI 32,5 produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracje właściwości użytkowych

 PDF.pdf

Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1 

 PDF.pdf

Aktualne parametry techniczne

 PDF.pdf


Dokumenty dotyczące cementu MULTI 32,5 produkowanego w Zakładzie Ekocem do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracje właściwości użytkowych

 PDF.pdf

Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1 

 PDF.pdf

Aktualne parametry techniczne

 PDF.pdf


Dokumenty dotyczące cementu MULTI 32,5 do pobrania w formie pliku pdf:

Rekomendacja Techniczna IBDiM

 PDF.pdf

Informacja dotycząca REACH

 PDF.pdf


Cement wieloskładnikowy MULTI 32,5 jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Okres gwarancji na cement MULTI 32,5 wynosi 60 dni (worki zwykłe) lub 120 dni (worki z przekładką foliową) od daty umieszczonej na worku.


Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.