ROCAL rok zał. 1993

Certyfiakt rzetelna firma 2012 dla Rocal

Program "Rzetelna Firma"

Od 16 kwietnia 2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Firma otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności oraz tytuł Rzetelna Firma Regionu 2010 r., przyznawane przedsiębiorstwom spełniającym najwyższe standardy etyki w biznesie.