ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement MASTER 42,5N

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement MASTER 42,5N

Cement MASTER 42,5N

MASTER 42,5N to cement, który stawia na trwałość i odporność betonu na agresywne środowisko, na które możesz się natknąć w otoczeniu swojego domu. To idealne spoiwo do budowy zbiorników na szambo, oczyszczalni ścieków, budownictwa rolniczego i składowisk odpadów. Z powodzeniem można wykonywać z niego również fundamenty, stropy czy wieńce. Odpowiednią trwałość będą miały także posadzki betonowe wykonane z tego cementu, a zaprawy tynkarskie i murarskie będą charakteryzować się jasną barwą i bardzo dobrą urabialnością,. Używając cementu MASTER 42,5N ograniczamy występowanie wykwitów węglanowych, a dobrze zaprojektowany beton z użyciem spoiwa MASTER 42,5N charakteryzuje się przyrostami wytrzymałości nawet po wielu latach pracy w konstrukcji.
 

Zalecane kierunki stosowania

·          produkcja betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 40/50 i wyższych

·          wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie
      (oczyszczalnie ścieków, roboty górnicze, składowiska odpadów, płyty pod obornik,
      zbiorniki na szambo)

·          wykonywanie fundamentów, stropów i wieńców, schodów, tarasów, ścian oporowych

·          produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych (bloczki betonowe, kostka 
      brukowa, pustaki ścienne i stropowe)

·          produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej

·          wylewki podłogowe

·          stabilizacja gruntów

·          produkcja zapraw murarskich i tynkarskich


Efekty stosowania cementu MASTER 42,5N
 

·          wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną

·          umiarkowana wytrzymałość początkowa

·          bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia

·          bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych

·          zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych

·          jasna barwa


Dokumenty dotyczące cementu MASTER 42,5N produkowanego w Zakładzie EKOCEM do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja właściwości użytkowych  PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z krajową normą na cementy specjalne PN-B 19707  PDF.pdf
Karta charakterystyki   PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH  PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna IBDiM  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf


Dokumenty dotyczące cementu MASTER 42,5N produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja właściwości użytkowych   PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z krajową normą na cementy specjalne PN-B 19707  PDF.pdf
Karta charakterystyki   PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH  PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna IBDiM  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf

Cement MASTER 42,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Okres gwarancji na cement MASTER 42,5N wynosi 60 dni (worki zwykłe) lub 120 dni (worki z przekładką foliową) od daty umieszczonej na worku.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.