ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Zaprawa Murarska Górażdże

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Zaprawa Murarska Górażdże

Zaprawa Murarska Górażdże

Przeznaczenie:
Zaprawa Murarska Górażdże zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości:
Gotowa, sucha mieszanka. Łatwa i wygodna w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.

Dane techniczne:

Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 5 MPa

Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 3 godzin

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z  EN 998-2 „ Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska”. 

Dokumenty dotyczące Zaprawy Murarskiej Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja właściwości użytkowych

 PDF.pdf

Karta techniczna

 PDF.pdf

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

 PDF.pdf