ROCAL rok zał. 1993

Ceramika budowlana ZCB Owczary - TERMOton P+W 25

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ ZCB OWCZARY TERMOton P+W 25

Pustak TERMOton P+W 25

Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 22,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym: 642 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym: 1687 kg/mm
Odporność na zamrażanie: 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg
Obliczeniowa wartość współczynnik przewodzenia ciepła λ u = 0,328 W/(m*K)
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego - Ru = 0,762 m2K/W
Warunki stosowania wyrobu: mury wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem, podlegające wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy zwykłej