ROCAL rok zał. 1993

Ceramika budowlana Keram sp. z o.o. - KERAM 19 P+W

KERAM sp. z o.o. KERAM 19 P+W

Pustak KERAM 19 P+W

Wymiary (mm): szerokość Wu = 190
długość Lu = 345
wysokość Hu = 238
Kształt i budowa: Element pionowo drążony
Kategoria odchyłek wymiarów: T1
Kategoria rozpiętości wymiarów: R1
Płaskość: 5 mm
Równoległość: 5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 15,3 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia )
Kategoria II
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich)
(wartość ustalona PN-EN 998-2): 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin)
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: S0
Reakcja na ogień: A1
Absorpcja wody: Wn = 18,0 %
Początkowa absorbcja wody: Cwi,s = 0.90 (kg(m2 x min)
Izolacyjność od bezpośrednich dzwięków powietrznych:
Gestość brutto w stanie suchym: 800 (D1) kg/m3
Gęstość netto w stanie suchym: 1810 (D1) kg/m3
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,40 W/m*K(?10,dry)
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): F0