ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Wylewka Betonowa Górażdże

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Wylewka Betonowa Górażdże

Wylewka Betonowa Górażdże

Przeznaczenie:
Wylewka Betonowa Górażdże przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych oraz warstw dociskowych podkładowych, kształtujących spadek wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wykonywania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy - po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Właściwości:
Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą charakteryzuje się plastycznością oraz dobrą przyczepnością, co czyni ją wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodują, że jest materiałem bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa

Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg

Minimalna/maksymalna grubość warstwy: 20 mm/50 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia  +20°C): ok. 1 godziny

Możliwość wchodzenia przy temperaturze około 20°C: po około 48 godzinach

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”. 

Dokumenty dotyczące Wylewki Betonowej Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja właściwości użytkowych

PDF.pdf

Karta techniczna

 PDF.pdf

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

 PDF.pdf