ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement wieloskładnikowy PN-EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5R - LH

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement wieloskładnikowy PN-EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5R - LH

Cement wieloskładnikowy PN-EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5R - LH - PRODUKT WYCOFANY

Cement wieloskładnikowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH jest klinkier portlandzki (40÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (18÷30%), popiół lotny krzemionkowy (18÷30%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement wieloskładnikowy PN-EN 197-1 - CEM V/A (S-V) 32,5R - LH spełnia wymagania zawarte w normie  PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".   

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R - LH jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM V/A  (S-V) 32,5R - LH 

  • stabilne przyrosty wytrzymałości,
  • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
  • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
  • powolne narastanie wytrzymałości początkowej,
  • wydłużone czasy wiązania,
  • stabilne parametry jakościowe,
  • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
  • dobra urabialność mieszanki betonowej,
  • niski skurcz,
  • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,


Dokumenty dotyczące cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracje zgodności WE

 PDF.pdf

Krajowa deklaracja zgodności 

 PDF.pdf

Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1 

 PDF.pdf

Aktualne parametry techniczne

 PDF.pdf


Dokumenty dotyczące cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH produkowanego w Zakładzie Ekocem do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracje zgodności WE

 PDF.pdf

Krajowa deklaracja zgodności 

 PDF.pdf

Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1 

 PDF.pdf

Aktualne parametry techniczne

 PDF.pdf


Dokumenty dotyczące cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH  do pobrania w formie pliku pdf:

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

 PDF.pdf

Rekomendacja Techniczna IBDiM

 PDF.pdf

Informacja dotycząca REACH

 PDF.pdf


Cement wieloskładnikowy PN-EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5R - LH jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. w workach 25 kg.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.