ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 42,5N

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 42,5N

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 42,5N - PRODUKT WYCOFANY

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 42,5N jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5N spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM II/B-S 42,5N

 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.
ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM II/B-S 42,5N
 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 45/55 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki,obrzeża itp.),
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.
Dokumenty dotyczące CEM II/B-S 42,5N produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE
 PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności
 PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH
 PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna IBDiM  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf

Dokumenty dotyczące CEM II/B-S 42,5N produkowanego w Zakładzie Ekocem do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE
 PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności
 PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH
 PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna IBDiM  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf


Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/B-S 42,5N wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.