ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R - PRODUKT WYCOFANY

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM II/B-S 32,5R

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.
ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM II/B-S 32,5R
 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
Dokumenty dotyczące cementu CEM II/B-S 32,5R produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE  PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 197-1  PDF.pdf
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne
 PDF.pdf

Dokumenty dotyczące cementu CEM II/B-S 32,5R produkowanego w Przemiałowni Ekocem do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE  PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 197-1  PDF.pdf
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne
 PDF.pdf

Dokumenty dotyczące cementu CEM II/B-S 32,5R do pobrania w formie pliku pdf:

Rekomendacja Techniczna IBDiM  PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH  PDF.pdf

Cement portlandzki żuzlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/B-S 32,5R wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.