ROCAL rok zał. 1993

Górażdże Cement SA - Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 42,5R

Górażdże Cement SA - HeidelbergCement Group Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 42,5R

Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 42,5R - PRODUKT WYCOFANY

GÓRAZDZE CEMENT S.A. posiada w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM I 42,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).

Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotycz±ce cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM I 42,5R

 • wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach 20,0 MPa),
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysokie ciepło hydratacji.
ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM I 42,5R
 • produkcja betonu towarowego klas C 16/20 - C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewaj±ce w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 •  budownictwo drogowe i mostowe.
Dokumenty dotyczące cementu CEM I 42,5R produkowanego w Cementowni Górażdże do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE  PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF; 0.59MB
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego  PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf

Dokumenty dotyczące cementu CEM I 42,5R produkowanego w Zakładzie Ekocem do pobrania w formie pliku pdf:

Deklaracja zgodności WE  PDF.pdf
Krajowa deklaracja zgodności  PDF.pdf
Certyfikat na zgodność z normą europejską PN-EN 197-1  PDF.pdf
Rekomendacja Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF; 0.59MB
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego  PDF.pdf
Informacja dotycząca REACH  PDF.pdf
Aktualne parametry techniczne  PDF.pdf

Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 42,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5R wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.